Danh sách Phim sản xuất năm 2018

Tô Mạt Nhi Truyền Kỳ 28/?? Tập Tô Mạt Nhi Truyền Kỳ The Legend of Sumoer 2018
Cùng Tôi Vượt Qua Thời Gian :Phần 2 3/?? Tập Cùng Tôi Vượt Qua Thời Gian :Phần 2 Stand by Me :Season 2 2018
Thời Đại Lập Nghiệp 19/?? Tập Thời Đại Lập Nghiệp Entrepreneurial Age 2018
Căn Phòng Số :Phần 9 7/16 Tập Căn Phòng Số :Phần 9 Room No :Season 9 2018
Hội Pháp Sư (Phần Cuối) 4/?? Tập Hội Pháp Sư (Phần Cuối) Fairy Tail: Final Series 2018